ชุดโปรโมชั่น กล้องวงจรปิด

ชุดกล้องวงจรปิด ระบบ ANALOG

ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล


LOGO HIKVISION

ยี่ห้อ HIHVISION

ชุด POMOTION กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ HIKVISION ระบบ ANALOG

ชุด POMOTION

ยี่ห้อ HIKVISION

รุ่นเริ่มต้น กลางวันภาพสี

กลางคืนอินฟาเรด ไม่มีไมค์

ชุด POMOTION กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ HIKVISION ระบบ ANALOG มีไมค์

ชุด POMOTION

ยี่ห้อ HIKVISION

กลางวันภาพสี

กลางคืนอินฟาเรด มีไมค์

ชุด POMOTION กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ HIKVISION ระบบ ANALOG COLORVU มีไมค์

ชุด POMOTION

ยี่ห้อ HIKVISION

ภาพสีทั้งกลางวัน และกลางคืน มีไมค์LOGO DAHUA

ยี่ห้อ DAHUA

ชุด POMOTION กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ DAHUA ระบบ ANALOG ความละะอียด 2 ล้านพิกเซล

ชุด POMOTION

ยี่ห้อ DAHUA

รุ่นเริ่มต้น กลางวันภาพสี

กลางคืนอินฟาเรด มีไมค์

ชุด POMOTION กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ DAHUA ระบบ ANALOG ความละะอียด 2 ล้านพิกเซล มีไมค์

ชุด POMOTION

ยี่ห้อ DAHUA

กลางวันภาพสี

กลางคืนอินฟาเรด มีไมค์

ชุด POMOTION กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ DAHUA ระบบ ANALOG ความละะอียด 2 ล้านพิกเซล FILLCOLOR

ชุด POMOTION

ยี่ห้อ DAHUA

ภาพสีทั้งกลางวัน และกลางคืน มีไมค์


ชุดกล้องวงจรปิด ระบบ ANALOG

ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล


LOGO HIKVISION

ยี่ห้อ HIHVISION

ชุด POMOTION กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ HIKVISION ระบบ ANALOG ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล กลางวันภาพสี กลางคืนอินฟาเรด มีไมค์

ชุด POMOTION

ยี่ห้อ HIKVISION

กลางวันภาพสี

กลางคืนอินฟาเรด มีไมค์

ชุด POMOTION กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ HIKVISION ระบบ ANALOG ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล ภาพสีทั้งกลางวันและกลางคืน มีไมค์

ชุด POMOTION

ยี่ห้อ HIKVISION

ภาพสีทั้งกลางวัน

และกลางคืน มีไมค์

LOGO DAHUA

ยี่ห้อ DAHUA

ชุด POMOTION กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ DAHUA ระบบ ANALOG ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล ภาพสีทั้งกลางวันและกลางคืน มีไมค์

ชุด POMOTION

ยี่ห้อ DAHUA

ภาพสีทั้งกลางวัน

และกลางคืน มีไมค์ชุดกล้องวงจรปิด ระบบ IP

ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล


LOGO HIKVISION

ยี่ห้อ HIHVISION

ชุด POMOTION กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ HIKVISION ระบบ IP

ชุด POMOTION

ยี่ห้อ HIKVISION

รุ่นเริ่มต้น กลางวันภาพสี

กลางคืนอินฟาเรด ไม่มีไมค์

ชุด POMOTION กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ HIKVISION ระบบ IP มีไมค์

ชุด POMOTION

ยี่ห้อ HIKVISION

กลางวันภาพสี

กลางคืนอินฟาเรด มีไมค์

ชุด POMOTION กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ HIKVISION ระบบ IP Colorvu มีไมค์

ชุด POMOTION

ยี่ห้อ HIKVISION

ภาพสีทั้งกลางวัน และกลางคืน มีไมค์LOGO DAHUA

ยี่ห้อ DAHUA

ชุด POMOTION กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ DAHUA ระบบ IP ความละะอียด 2 ล้านพิกเซล

ชุด POMOTION

ยี่ห้อ DAHUA

รุ่นเริ่มต้น กลางวันภาพสี

กลางคืนอินฟาเรด ไม่มีไมค์

ชุด POMOTION กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ DAHUA ระบบ IP ความละะอียด 2 ล้านพิกเซล ไมค์

ชุด POMOTION

ยี่ห้อ DAHUA

กลางวันภาพสี

กลางคืนอินฟาเรด มีไมค์

ชุด POMOTION กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ DAHUA ระบบ IP ความละะอียด 2 ล้านพิกเซล FULLCOLOR

ชุด POMOTION

ยี่ห้อ DAHUA

ภาพสีทั้งกลางวัน และกลางคืน มีไมค์UNV, UNIVIEW

ยี่ห้อ UNIVIEW

ชุด POMOTION กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ UNIVIEW ( UNV ) ระบบ IP กลางวันภาพสี กลางคืนอินฟาเรด มีไมค์

ชุด POMOTION

ยี่ห้อ UNIVIEW

รุ่นเริ่มต้น กลางวันภาพสี

กลางคืนอินฟาเรด ไม่มีไมค์

ชุด POMOTION กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ UNIVIEW ( UNV ) ระบบ IP ภาพสีทั้งกลางวันและกลางคืน มีไมค์

ชุด POMOTION

ยี่ห้อ UNIVIEW

ภาพสีทั้งกลางวัน

และกลางคืน มีไมค์